Högre elpriser i veckan – föraning inför hösten

Risk för skyhöga elpriser i vinter • Hoppet är en regning, blåsig och mild vinter.