Högervind bland unga – ökat stöd för kärnkraft

Forskare ser svängning när högerpartierna trycker på kärnkraftens roll i klimatkampen.