Historisk kvinnlig domare när Djurgården föll

Djurgårdens Tim Söderlund.