Här vill Danmark få ”ickevästliga” att flytta

Hus rivs för att öka andelen ”västliga” i utsatta områden.