Har Sverige för få vårdplatser?

Har minskat kontinuerligt sedan 1990-talet.