”Har skämtat om att hon får köra mig i rullstol”

Det skiljer elva år mellan Elin och David • Så påverkas de av åldersskillnaden mellan dem.