Här är alla ledamöter i din nya riksdag

Så många är födda på 40-, 70- och 90-talen • Män och kvinnor • Yrken • Från din region.