Hanne Kjöller: Ett lägre valdeltagande behöver inte vara dåligt för demokratin

I vilken grad har folk någon aning om vad de röstar på?