Hanna Fahl: Otrohetshösten visar på Generation Z:s nypuritanism