Gravida uppmanas ta vaccin mot kikhosta

Barnläkare: Små barn kan bli väldigt allvarligt sjuka av kikhosta.