Friskola hotas med vite för ”allvarliga brister”

Skolinspektionen: ”Eleverna får inte den utbildning de har rätt till.”