Fred Balke: ”Farshid Jalalvand söker meningen med livet i en grop”