”Framtidens svenska städer måste anpassas för fler bilar”

Essingeleden genom Stockholm är landets mest trafikerade vägsträcka. Politikernas ambitioner att minska biltrafiken får tvärtemot svenska folkets syn på saken, menar artikelförfattarna.