Frågan om sjukvårdens förstatligande splittrar högerblocket

En fråga för stat eller region i framtiden?