Fortsatta regnvarningar – risk för översvämning

Tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm påverkas.