Försvarsexpert: ”Finns risker med offensiven”

Ukraina har återtagit strategiskt viktiga områden • ”Det gäller att ha robust underhållskedja.”