Förskolekris när turister trissar upp priser

Förskolepersonal har inte råd att flytta till orten • Skolinspektionen utreder platsbristen.