Föreningen Förintelsens Överlevande: Vi ser med ilska hur M, L och KD sviker

Partierna hyser en naiv tro att de kommer att kunna hålla tillbaka Sverigedemokraterna.