Flest svar på en minut – så svarar alla partiledare