Flera partier: Frikoppla gasen från elpriset

Flera riksdagspartier vill att EU ändrar det gemensamma systemet.