Farshid Jalalvand: Röstade du eller din granne idiotiskt? Svaret finns delvis i generna

Generna påverkar nästan lika mycket som din uppväxtmiljö.