Facket: Partiernas vårdlöften i Stockholm kräver bättre arbetsmiljö

Vårdförbundets avdelningsordförande i Stockholm Emma Jonsson.