Få deltagare i Lidingöloppet – skickar känga till politiker

Generalsekreteraren Cecilia Gyldén: ”Folkhälsa finns inte på dagordningen.”