Experterna tror på fortsatt prisnedgång

Stort tapp i hela landet – påverkas av Riksbankens räntehöjningar.