Expert: Ryssland har bränt sina sista skepp

Annekteringen av fyra ytterligare områden låser Putin till slagfältet, menar överstelöjtnant Paasikivi.