”Ett omöjligt mål – och han lyckades”

Pääbo beskrivs som stor visionär av forskarkollegor.