Erik Helmerson: Demokrati är att bli besviken

Måndagen efter valet borde utnämnas till besvikelsens dag – men utan besvikelse ingen demokrati.