Endast fyra procent orörd mark i norra Sverige

Renarnas marker krymper på grund av mänsklig påverkan. Endast 15 procent är orörd mark och räknar man med rovdjurstryck och klimatförändringar blir siffran 4 procent.