Elsa Kugelberg: Vi vill gå vidare, men lidandet för dem med postcovid kan inte viftas bort