”Elprognoserna kan vara en överdrift”

Teknikskiftet gör bedömningar osäkra, menar IVA:s chef.