Elkris snabbar på satsningar på soltak

En av de vanligaste åtgärderna som Sveriges kommuner vidtar, visar DN:s enkät.