Elhandelns röda siffror – bolagets framtid på spel

Göteborgsbolaget Din el spås gå back nästan 200 miljoner kronor.