EKG: På sistone har jag mest fått frågan: ”Hur känns det?”