Dikotomi, onkogen och krabbis – vad betyder orden?