”Det handlar om politiskt maktspel”

Så vässades turkiska terrorlagar mot regimkritiker.