”Det är fosterländskt att värna klimatet”

Tre forskare: Den som letar i partiernas grundläggande ideologiska värderingar kan faktiskt hitta något att bygga vidare på.