De har delat helt lika på ledigheten – från dag ett