Därför tilldelades forskarna priset

Banker är instabila och behöver regleras på rätt sätt, kontentan av pristagarnas forskning.