Därför kan det vara bra att sola för din hälsa

Flera fördelar • ”Ickesolande verkar vara riskfaktor av samma dignitet som rökning.”