Därför är många EU-länder beroende av gas

Beroendet en bromskloss när EU kämpar för att minska energiimporten från Ryssland.