Cilla Benkö: Jag står bakom de bedömningar våra ansvariga gör

SR har redogjort för sakförhållanden och påpekat att det saknas avgörande fakta i DN:s granskning.