Centralbanken: ”Tvekar inte höja räntan”

Amerikansk oro för brittiska skattesänkningar • Pundet har fallit till rekordlåg nivå mot dollarn.