Carl Johan von Seth: Kniven mot strupen för elkunder i södra Sverige

Vädrets makter styr även svensk konjunktur.