Carl Johan von Seth: Ekonomin är på väg mot ett valutadrama

Kronans fall är första akten i ett globalt drama som kretsar kring dollarns herravälde.