”Burbostäder” hem för 200 000 Hongkongbor

I trångbodda miljonstaden bor människor på 1,5 kvadratmeter.