Birgitta Rubin: Stockholms galleriscen förbluffande vital – trots krig och vikande konjunktur