Birgitta Rubin: Platsar Vilks rondellhund på Moderna museet i framtiden?