Biden: Trumpismen är ett hot mot USA

Presidentens fräna angrepp mot sin företrädare: ”Min plikt att säga sanningen.”