Biden benådar dömda för ringa marijuanainnehav

Joe Biden benådar dömda för ringa marijuanainnehav.