Betalar svenskar mer än andra för att tanka?

Det här påverkar drivmedelspriserna.